Raport bieżący 241 – WANCI za 06.12.2022 - AgioFunds