Raport bieżący 241 – publikacja prospektu emisyjnego CI serii B - AgioFunds