Raport bieżący 240 - WANCI za 24 10 2019 r. - AgioFunds