Raport bieżący 240– WANCI za 23.11.2022 - AgioFunds