Raport bieżący 240 – WANCI za 05.12.2022 - AgioFunds