Raport bieżący 240 – WANCI za 02.12.2021 - AgioFunds