Raport bieżący 240 – WANCI za 01 12 2020 r. - AgioFunds