Raport bieżący 24 – WANCI za 28.01.2022 - AgioFunds