Raport bieżący 24 - WANCI za 28 01 2019 r. - AgioFunds