Raport bieżący 24 - WANCI za 19 12 2018 r. - AgioFunds