Raport bieżący 24 – WANCI za 17 02 2020 r. - AgioFunds