Raport bieżący 24 – WANCI za 09 06 2021 r. - AgioFunds