Raport bieżący 24 – WANCI za 04 02 2021 r. - AgioFunds