Raport bieżący 24 – WANCI za 03.02.2022 - AgioFunds