Raport bieżący 24 – rejestracja CI serii A i B w KDPW - AgioFunds