Raport bieżący 239 - WANCI za 23 10 2019 r. - AgioFunds