Raport bieżący 239 – WANCI za 20 11 2020 r. - AgioFunds