Raport bieżący 238 – WANCI za 27 11 2020 r. - AgioFunds