Raport bieżący 238– WANCI za 23.11.2022 - AgioFunds