Raport bieżący 238 – WANCI za 17 11 2020 r. - AgioFunds