Raport bieżący 238 – WANCI za 01.12.2021 - AgioFunds