Raport bieżący 237 – WANCI za 30.11.2022 - AgioFunds