Raport bieżący 237 – WANCI za 30.11.2021 - AgioFunds