Raport bieżący 237 – WANCI za 26 11 2020 r. - AgioFunds