Raport bieżący 237 – WANCI za 21 10 2019 r. - AgioFunds