Raport bieżący 236 – WANCI za 30.11.2022 - AgioFunds