Raport bieżący 236 - WANCI za 18 10 2019 r. - AgioFunds