Raport bieżący 236 – WANCI za 01.12.2022 - AgioFunds