Raport bieżący 235 – WANCI za 24 11 2020 r. - AgioFunds