Raport bieżący 234 – WANCI za 30.12.2021 - AgioFunds