Raport bieżący 234 – WANCI za 02 11 2020 r. - AgioFunds