Raport bieżący 234 –powołanie osoby nadzorującej i zarządzającej - AgioFunds