Raport bieżący 233 – WANCI za 30 10 2020 r. - AgioFunds