Raport bieżący 233 – WANCI za 29.12.2021 - AgioFunds