Raport bieżący 233– WANCI za 28.11.2022 - AgioFunds