Raport bieżący 233– WANCI za 25.11.2022 - AgioFunds