Raport bieżący 233– WANCI za 24.11.2022 - AgioFunds