Raport bieżący 233 - WANCI za 15 10 2019 r. - AgioFunds