Raport bieżący 233 – WANCI za 09 11 2020 r. - AgioFunds