Raport bieżący 232 – WANCI za 29 10 2020 r. - AgioFunds