Raport bieżący 232 – WANCI za 28.12.2021 - AgioFunds