Raport bieżący 232– WANCI za 25.11.2022 - AgioFunds