Raport bieżący 232– WANCI za 23.11.2022 - AgioFunds