Raport bieżący 232 – WANCI za 14 10 2019 r. - AgioFunds