Raport bieżący 232 – WANCI za 10 11 2020 r. - AgioFunds