Raport bieżący 232 – WANCI za 06 11 2020 r. - AgioFunds