Raport bieżący 232 –powołanie osoby nadzorującej i zarządzającej - AgioFunds