Raport bieżący 231 – WANCI za 23.11.2021 - AgioFunds