Raport bieżący 231 – WANCI za 15.11.2022 - AgioFunds