Raport bieżący 231 - WANCI za 11 10 2019 r. - AgioFunds